quickpay hojmark

Energi Solution

SeierFitness inverted

Bestyrelsen står for den formelle daglige drift af foreningen Aarhus MTB. Arrangementer og andet varetages af medlemmerne igennem de forskellige udvalg.

Der afholdes bestyrelsesmøder efter behov, men gerne hver anden måned. Bestyrelsen holder generelt ikke åbne bestyrelsesmøder. Inviterede, samt personer der på forhånd har indhentet tilladelse, er dog selvfølgelig altid velkomne.

Login

Bestyrelsesformand

Kasserer

Bestyrelsesmedlemmer

Suppleanter

Gå til toppen