quickpay hojmark

Energi Solution

SeierFitness inverted

Udvalgets arbejde er at sætte rammer og retning for-, planlægge - og sikre gennemførelse af børne- og ungdomstræningen, at sikre tilgang af nye medlemmer og fastholdelse af de nuværende, og at understøtte, at Aarhus MTB også for juniorrytternes vedkommende gør sig gældende i løb.

Opgaver/målsætning
  • Udvalget skal sikre. at træningen foregår, og at den er i tråd med klubbens værdier.
  • Udvalget skal sikre, at træningen er en god oplevelse for alle børn og unge, som deltager og sikre, at fastholdelse prioriteres højt.
  • Udvalget skal arbejde på, at juniorrytterne får så meget glæde af at køre MTB som muligt, herunder - men ikke begrænset til - at deltage i løb.
  • Udvalget skal sikre, at der udarbejdes en idekatalog over gode øvelser og ruter, som kan gøre det nemmere for nye trænere at springe til.
  • Udvalget skal sikre, at der ligger træningsplaner for hver træning, så vidt muligt en måned i forvejen, dog med hensyntagen til ekstemt godt eller dårligt vejr.
  • Udvalget skal arbejde på at udbrede mtb sporten til så mange som muligt.
  • Udvalget skal planlægge to årlige MTB camps og et antal ture til andre skove.
  • Udvalget skal udarbejde informationsmateriale til børn og forældre og vedligeholde hjemmeside og Facebook.
  • Udvalget skal samarbejde med sporudvalget og ÅTB om at skalbe gode træningsfaciliteter for børnene, herunder rekrutere forældre til praktisk arbejde.
  • Udvalget skal, sammen med løbsudvalget, afholde børneløb.
Arbejdstid

Deltagelse i seks møder årligt, svarende til ca. 15 timer.

Skriftlig kommunikation ca. 10 timer årligt.

Artikler fra børne og ungdomsudvalget

Login

Formand Børne og ungdomsudvalg

Gå til toppen