quickpay hojmark

Energi Solution

SeierFitness inverted

Kære medlemmer af Aarhus MTB

Aarhus MTB er stiftet for at skabe et unikt MTB miljø i byen, hvor der er en koordineret og attraktiv indsats for både herrer og damer, børn og ungdom, for motionister, licensryttere og for eliten.På trods af lidt larm i krogene i den seneste tid, kan man vist roligt sige at det har været et godt år i Aarhus MTB. Ting tager som bekendt tid, men her kun 1 år og 9 måneder efter dannelsen af klubben, begynder vi for alvor at kunne se
det store potentiale som klubben har.Vores børne og ungdomshold vokser støt, vi har nu 42 B&U ryttere i klubben og vi har i år fået endnu flere tovholdere og trænere på holdene, så der fremover kan blive endnu bedre træning og leg i skoven for de yngste i klubben.
Klubbens 44 licens ryttere har også haft et godt år, der er en fast og bred skare til træningerne og nye trænere og tovholdere er trådt til. Til løbene har den hårde træning og det gode kammeratskab også båret frugt, da det er blevet til mange flotte placeringer i løbet af sæsonen, og for mange har det også resulteret i oprykning til både A og B klassen.
Kvinderne i vores klub er toneangivne i både deres voksende antal (som pt. er på 93) og deres aktiviteter på de mange forskellige hold, som spænder fra begyndere til de hurtige damer med licens. En af de ting der har bidraget til denne positive udvikling, er at tovholdertjansen for kvindetræningen er lagt ud på langt flere personer, så den enkelte kun er ansvarlig for ca. to træninger hvert halve år. Dermed har man som frivillig større mulighed for at kunne fokusere på sin egen træning, samt at hygge sig på holdet.
Også tab og vind holdet har været bannerfører i deres tilgang til sporten. Deres holdsports-lignende tilgang med et stort sammenhold, hvor den enkelte er savnet hvis man ikke kommer til træning, er beundringsværdig, og helt sikkert noget vi som klub kan lære meget af.
De øvrige motionshold har desværre lidt under, at der ikke har været så mange tovholdere til at drive holdene som der har været behov for, men dette til trods, har der været en god kerne af medlemmer der har bakket op omkring træningen.
Sidst på året fik vi gang i teknik træningen, og rigtig mange medlemmer benyttede sig af muligheden for at lære teknik af Anders Kronborg, der normalt slider sine dæk på Slettestrand.
Mange gode løbsoplevelser er det også blevet til i årets løb. Særligt vores eget Marathon, som i år blev ophøjet til DM, samt ’12 Timer i Silkeborg’, har givet gode muligheder for at blive rystet sammen på kryds og tværs. En tradition som vi håber vi kan fortsætte i årene der kommer.
På trods af et år med masser af aktiviteter, har vi forsat behov for at få et motionsudvalg op at stå, så der bliver en bedre sammenhæng i aktiviteterne. Desuden skal vi have fundet en bæredygtig løsning, så vi kan blive endnu bedre til at tage imod nye medlemmer på alle niveauer, og fastholde dem i klubben.

Bestyrelsen vil til generalforsamlingen komme med oplæg til diskussion, om hvordan vi kan løse disse udfordringer, således at vi kan skabe en rød tråd gennem klubbens tilbud fra de yngste børnehold til senior holdene, samt skabe bedre tilbud til klubbens mange motionister.
Vi håber således, at medlemmerne vil engagere sig som frivillige, som turguides eller trænere, for jo flere vi er, jo flere ideer kommer på banen, og jo mindre bliver ”byrden” for den enkelte i det daglige.

Klubbens økonomi, og dermed vores råderum for alle klubbens aktiviteter, er stadig solidt og stabilt. Dette takke være nogle gode sponsoraftaler, som alle blev tegnet for tre år ved klubben start, og fordi vores Marathon løb giver en rigtigt pænt overskud.
Det er derfor vigtigt, at vi som klubmedlemmer er loyale og involverende overfor vores sponsorer, så de føler sig værdsatte af klubben, for kun sådan sikre vi os deres fortsatte støtte. Ligeledes er det super vigtigt, at vi alle hjælper til ved klubbens løb og arrangementer, da det ud over at skabe sammenhold i klubben, og sportslige oplevelser for vores MTB venner, også er der, hvor vi kan tjene de penge, der gør det lidt sjovere at være medlem i Aarhus MTB.

Vi kan trække rigtig meget læring ud af alle de ting der virker og også af dem der ikke gør, men de mange succes historier fra klubbens første tid, vidner jo netop om at vi er på rette vej, og at der i høj grad er rum og støtte til forskelligheden i klubben. I bestyrelsen tror vi også fuldt og fast på, at den mangfoldighed er med til at give en god dynamik i klubben, som kommer os alle til gode, på kryds af hold, erfaring og mål.
Selvfølgelig er der også ting vi skal gøre bedre, men det er vi også helt sikre på at vi kan, i fællesskab.Aarhus MTBs bestyrelse

Formand: Jesper Fjordside Korsgaard, Kasserer: Maja Lindvig Olsen, Næstformand: Thomas S. Hansen,
Menige medlemmer: Asger Givskov, Carl Bohn
Suppleanter: Britt Christensen, Else Marie B. Andersen.

Arrangementer

22nov
Ordinær generalforsamling
torsdag kl.19:00 - 22:00
25nov
Juleknas og klubkåringer
søndag kl.10:00 - 14:30
01dec
Julefrokost
lørdag kl.18:00 - 23:55
Gå til toppen