quickpay hojmark

Energi Solution

SeierFitness inverted

Kongens efterfølger i svenskerskoven

Der køres samlet til vandsposten i opvarmningstempo. Derefter ad lidt større stier/genveje til granskoven i højere tempo, men stadig samlet.

Ved startstedet i granskoven opdeles alle i homogene grupper á 4-5 personer. Grupperne sammensættes ad-hoc, men med hensyn til gruppens skills (teknik, tempo, energiniveau på dagen mv.). Hver person i gruppen skiftes til at være "konge" i ca. 2 minutter, mens de andre er "efterfølgere". Kongen bestemmer hvor og hvad der køres inden for området. Når alle har prøvet at føre (eller efter 10 minutter) samles alle ved startstedet, og der er pause i 4-5 minutter, hvorefter der køres igen - enten i samme gruppe eller i nye - afhængig af stemningen. Der køres 3-4 runder. Se kortet.

Træningsområde

Fokus

Fokus skal være på teknikken i de ret tekniske op- og nedkørsler, samt på de meget snævre vendinger. Dvs. fokus på "attack position" (overkroppen helt ned, armene ud, vægten i hælene). Høj puls bliver automatisk en del af legen, men tempo er ikke et krav - teknikken er vigtigere. Prøv evt. at få en makker til at holde øje med din position når der køres.

Hjemturen køres ad sporet hvis der er tid. Alternativt direkte ad store stier, eller evt. langsom kørsel på vandsiden mod byen (hvis mørket er ved af falde på).

Alternative steder

Kan også køres andre steder i skoven, og over større områder, hvor de enkelte grupper er selvkørende og får hinanden med hjem. Husk aftaler om tid og mødested. 

Arrangementer

22nov
Ordinær generalforsamling
torsdag kl.19:00 - 22:00
25nov
Juleknas og klubkåringer
søndag kl.10:00 - 14:30
01dec
Julefrokost
lørdag kl.18:00 - 23:55
Gå til toppen