Klubnyheder

Notat: ​Scenarier for cyklingens og cykelsportens udendørsfaciliteter i Kongelunden.

26. november 2022, 09.57

Med Kongelundsprojektet lægges der op til markante ændringer af områdets idrætsfaciliteter inklusiv for cykelsporten.

De 3 udviklingsplaner for Kongelunden peger alle på at den nuværende Aarhus Cyklebane bør rives ned for at give plads

til et atletikstadion. Samtidig har bedømmelseskommitéen fastslået, at der skal etableres et nyt ankerpunkt for cykelsporten i Kongelunden. 

Cyklingens verden i Kongelunden