Forsikringsforhold

Forsikringsforhold i Aarhus MTB 

Aarhus MTB er medlem af DCU, og derigennem har vi følgende forsikringer. 

Ansvarsforsikring: 

Forsikringen dækker det erstatningsansvar, som Aarhus MTB kan pådrage sig i forbindelse med foreningen virke. 

Arbejdsskade dækning: 

Arbejdsskadeforsikringen dækker hvis en træner lønnet/ulønnet kommer til skade under udførelse af sit trænerjob. Den dækker ligeledes, hvis frivillig leder kommer til skade i sit virke for Aarhus MTB. 

Psykologisk krisehjælp: 

Dækker personer i eller omkring Aarhus MTB involveres i en alvor hændelse – f.eks et ulykkestilfælde. 

Idrætsrejseforsikring: 

Dækker Aarhus MTB medlemmer, instruktører og ledere på foreningsrejser til udlandet. 

Retshjælpsforsikring: 

Dækker Aarhus MTB’s omkostninger i forbindelse med en retssag. 

OBS: 

Aarhus MTB forsikrer eller dækker ikke skader på personer eller ejendele forekommet i forbindelse med træning, løb, eller transport til og fra førnævnte. 

Vi anbefaler, at alle vores medlemmer har en fritidsulykkes- og ansvarsforsikring, således man er dækket, hvis man selv kommer til skade, eller hvis man gør skade på andre ved styrt eller påkørsel. 

Derudover kan man vurdere, om man ønsker en kaskoforsikring på sin cykel, det er dog op til den enkelte.