Bestyrelsen

Bestyrelsen står for den formelle daglige drift af foreningen Aarhus MTB. Arrangementer og andet varetages af medlemmerne igennem de forskellige udvalg.

Der afholdes bestyrelsesmøder efter behov, men typisk hver anden måned. Bestyrelsen holder generelt ikke åbne bestyrelsesmøder. Inviterede, samt personer der på forhånd har indhentet tilladelse, er dog selvfølgelig altid velkomne.

File
Helene H. Dybdal
Bestyrelsesmedlem
28 26 99 79
File
Niels R. Holm
Næstformand
26 84 90 66
PV
Peter Vestergaard
Bestyrelsesmedlem
29 26 77 52
File
Thomas Holdorf
Kasserer
22 48 24 49
File
Esben Theibel
Bestyrelsesformand
26 49 25 71
File
Ronni Søndergaard
Suppleant
60 19 10 04