Dopingpolitik

Aarhus MTB tager afstand fra enhver brug af doping.

Som medlem af Dansk Cykel Union (DCU) under Danmarks Idrætsforbund (DIF) er Aarhus MTB omfattet af DIF's dopingkontrolregulativ. Klubbens medlemmer er som følge heraf forpligtet til at deltage i de dopingkontroller, som måtte blive foranstaltet af DIF.

Aarhus MTB og dens medlemmer er forpligtet til at efterleve de anvisninger og sanktioner, som måtte blive givet af DIF i henhold til dopingregulativet.

Vi følger bl.a. § 1 stk. 2. i dopingregulativet fra DIF. "§ 1 Stk. 2. Enhver aktivitetsudøver, der er medlem af eller repræsenterer en forening eller en medlemsorganisation under Danmarks Idrætsforbund, er i kraft af sit medlemskab eller sin repræsentation forpligtet af dopingregulativet og har pligt til at underkaste sig dopingkontrol, som udføres af Anti Doping Danmark eller af organisationer m.v., som Anti Doping Danmark eller Danmarks Idrætsforbund har indgået aftale med herom."

Aarhus MTB anbefaler, at alle medlemmer holder sig ajour med, hvilke stoffer, der er på dopinglisten. Vær især opmærksom, hvis du tager medicin i forbindelse med sygdom, astma o.lign.

Dopingregulativet gælder alle medlemmer af Aarhus MTB, både aktive, trænere, ledere, m.m. Ethvert medlem, som findes skyldig i doping, bliver med øjeblikkelig virkning ekskluderet. Ved indmeldelse i Aarhus MTB forpligter man sig til at efterleve ovenstående regler – i modsat fald kan man ikke optages som medlem i klubben.

Du kan finde dopinglisten samt nærmere information hos Anti Doping Danmark.